Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
Studie z české literatury a poetiky

Studie z české literatury a poetiky

Lubomír Doležel


ISBN: 978-80-7215-337-4

Rok vydání: 2008

Počet stran: 356

Cena: 349 Kč

Vazba: vázané

Formát: 110 x 190 mm

Grafická úprava: Vladimír Nárožník


Kniha profesora Lubomíra Doležela (* 1922), významného českého literárního vědce působícího od roku 1968 na univerzitě v Torontu, jehož dílo překročilo český kontext a je součástí současného světového myšlení o literatuře, je rozdělena do tří oddílů: 1. oddíl (Autoři a díla) obsahuje studie o K. M. Čapku-Chodovi, Franzi Kafkovi, Richardu Weinerovi, Haškovu Švejkovi, Karlu Čapkovi a Milanu Kunderovi. 2. oddíl (Pražská škola) se zabývá pražskou literárněvědnou školou, mj. Romanem Jakobsonem, Felixem Vodičkou a stylistikou Pražské školy a jejím vztahem ke K. H. Máchovi. 3. oddíl (Krůčky vpřed) shrnuje obecnější stati teoretického zaměření, například Ústní a psaná literatura, Literární styl a Případ dvojníka. Většinu studií z anglických originálů přeložil Bohumil Fořt, který je též autorem doslovu a ediční poznámky. Kniha je doplněna jmenným rejstříkem.