Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
Spiritus agens Aloys Skoumal (Korespondence Aloyse Skoumala s Janem Čepem a Františkem Halasem)

Spiritus agens Aloys Skoumal (Korespondence Aloyse Skoumala s Janem Čepem a Františkem Halasem)

Aloys Skoumal


ISBN: 978-80-7215-494-4

Rok vydání: 2015

Počet stran: 400

Cena: 444 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Grafická úprava: Jana Vahalíková


Kniha představuje dvě neznámé, dosud nepublikované řady korespondence tří významných představitelů české kultury. Čerpá výhradně z archivních zdrojů. Dvě třetiny editovaných čísel (133) zaujímá vzájemná korespondence Aloyse Skoumala (37) a Jana Čepa (96). Vzájemná korespondence Aloyse Skoumala s Františkem Halasem obsahuje 47 listů. Spojovacím článkem edice je Aloys Skoumal. Z korespondence jasně vyplývá, že jeho činnost ve třicátých a čtyřicátých letech měla mnohem širší akční rádius, než je zafixovaná představa překladatele. Jeho schopnost iniciovat, pobízet a organizovat působila jak v osobních rovinách, tak v směřování institucí, v nichž působil. Edičně knihu připravila a zevrubnými komentáři opatřila Dagmar Blümlová.