Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
„Děj se co děj, nemáte se čeho bát“

„Děj se co děj, nemáte se čeho bát“

Dana Němcová


ISBN: 978-80-7215-689-4

Rok vydání: 2021

Počet stran: 224

Cena: 348 Kč

Vazba: brožované

Formát: 165 x 205 mm

Grafická úprava: Jana Vahalíková


Psycholožka Dana Němcová (* 1934) patří k významným osobnostem poválečné české společnosti. Svými myšlenkami, postoji a charakterem ovlivnila velké množství významných osobností – jako přední představitelka českého disentu let sedmdesátých a osmdesátých a členka Výboru na obranu nespravedivě stíhaných, po roce 1989 pak jako poslankyně a charitativní pracovnice, věnující se pomoci druhým zejména ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Během posledních třiceti let poskytla řadu rozhovorů, včetně vzpomínek rozhlasových. Její memoáry jsou cennou součástí české národní paměti. Kniha vychází z dochovaných rozhovorů, výpovědi z nich pečlivě spojuje a vytváří z nich tak souvislé svědectví o ní i o více než šedesáti letech českého kulturního, společenského a veřejného života. Cennou součástí knihy je její bohatý fotografický doprovod. Editorem textu svazku, vycházejícího v koedici s Ústavem pro studium totalitních režimů, je Jan Horník.