Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
Torst   © Torst, www.torst.cz

Bibliografie Josefa Sudka

Portfolia, kalendáře a soubory pohlednic s fotografiemi Josefa Sudka
1922–24 Sudek, Josef: Praha. Deset náladových fotografií, Praha, Ústřední státní ústav grafický v Praze 1922–24. (Fotografie signovány Josefem Sudkem.)
1928 Sudek, Josef: Svatý Vít, Praha, Družstevní práce 1928. (Úvod Jaroslav Durych. 15 originálních fotografií, omezené vydání 120 podepsaných a číslovaných výtisků.)
1930Orbis a. s. 1931, Praha, Orbis 1930. (Kalendář s 12 fotografiemi Prahy a fotomontáží na obálce.)
1932Kalendář Družstevní práce 1933, Praha, Družstevní práce 1932. (27 fotografií, vybral a sestavil Ladislav Sutnar, edice Česká galerie, č. VI. Hlubotisk Václav Neubert.)
1933Josef Sudek – Vánoce 1933, Praha, Družstevní práce 1933. (Soubor 12 pohlednic v obalu, edice Česká galerie, č. X.)
1939 Sudek, Josef: Praze 1939, Praha, F. J. Müller 1939. (Lis knihomilův, svazek 7. 150 číslovaných výtisků. Fotografie ze srpna 1938 tištěné hlubotiskem.)
1939Zemský ráj to na pohled…, Praha, Exportní ústav pro Čechy a Moravu 1939. (Kalendář na rok 1940 s 12 fotografiemi, návrh ing. arch. Ivan Nedoma. Německé vydání Ein Paradies auf Erden.)
1943 Teige, Karel & Ehm, Josef & Funke, Jaromír & Hák, Miroslav & Plicka, Karel & Sudek, Josef: Moderní česká fotografie. Album deseti původních snímků, Praha, Národní práce 1943. (Číslované vydání v 50 výtiscích.)
1945 Wirth, Zdeněk: Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Praha, Pražské nakladatelství Václava Poláčka 1945. (52 fotografií a obálka.)
1959Centrotex 1960, Praha, Centrotex 1959. (Kalendář se 14 panoramatickými fotografiemi.)
1962 Řezáč, Jan: Josef Sudek, Praha, Orbis 1962. (Soubor 12 pohlednic, publikováno v edici Profily.)
1969 Sudek, Josef: Mostecko – Humboldtka, Most, Dialog 1969. (Texty Emil Juliš a Dalibor Kozel. Soubor 11 panoramatických pohlednic.)
1976Josef Sudek, Praha, Pressfoto 1976. (Úvod Petr Tausk. Edice Mezinárodní fotografie, sv. 1. Soubor 13 bromografií.)
1980Josef Sudek, Praha, Panorama 1980. (Text Petr Tausk. Výběr fotografií Josef Prošek, Petr Zora a Petr Tausk. Profily z prací mistrů československé fotografie, 1. Soubor 18 bromografií.)
1982Josef Sudek. 10 Photographs 1940–1972, Cologne, Galerie Rudolf Kicken 1982. (Autorizováno Boženou Sudkovou a Annou Fárovou. Úvodní text a výběr fotografií Anna Fárová. Vydání 57 číslovaných portfolií, každé obsahuje 10 nových pozitivů z originálních negativů.)
1996 Josef Sudek 1896–1976, Praha, Anna Fárová 1996. (Soubor 18 ofsetových tisků číslovaných 1–96.)
1999Josef Sudek, Dobrotín, nákladem účastnice Sudkova okruhu přátel umění za spolupráce Luďka Srovnala 1999. (Vyšlo 21 exemplářů nových průmětů celkem 30 negativů z let 1934–35.)
Knihy s fotografiemi Josefa Sudka
1929 Sudek, Josef & Merhout, Cyril: Československo. Přírodní, umělecké a historické památky. Díl I. Praha, Praha, Melantrich 1929. (Grafická úprava Slavoboj Tusar. Též 7 výtisků v měkkých deskách.)
1938 Novák, Arne: Praha barokní, Praha, František Borový 1938. (České, francouzské a anglické vydání. 18 Sudkových fotografií, 13 fotografií studentů Státní grafické školy.)
1943 Wirth, Zdeněk: Pražské zahrady, Praha, Pražské nakladatelství Václava Poláčka 1943. (První a druhý díl vydán jako celek v pevných deskách, současně jednotlivé díly vyšly jako brožované svazky samostatně. Fotografie Josefa Sudka a dalších.)
1944 Blažíček, Oldřich & Čeřovský, J. & Poche, Emanuel: Klášter v Břevnově, Praha, Pražské nakladatelství Václava Poláčka 1944. (29 Sudkových fotografií a 27 od dalších autorů.)
1945 Sudek, Josef & Rouček, Rudolf: Pražský Hrad. Výtvarné dílo staletí v obrazech Josefa Sudka, Praha, Bohumil Janda –Sfinx 1945. (Text Rudolf Rouček. První vydání z roku 1945 zahrnuje 105 fotografií, druhé vydání z roku 1947 obsahuje 113 fotografií.)
1946 Kubíček, Alois: Pražské paláce, Praha, Pražské nakladatelství Václava Poláčka 1946. (108 fotografií.)
1946 Kubíček, Alois: Memorials of Art, Praha, Pražské nakladatelství Václava Poláčka 1946. (108 fotografií.)
1947 Sudek, Josef: Magic in Stone, London, Lincolns–Prager Publishers 1947. (Text Martin S. Briggs. 113 fotografií shodných s druhým vydáním knihy Pražský hrad. Výtvarné dílo staletí v obrazech Josefa Sudka.)
1947 Novák, Arne: Praha barokní, Praha, František Borový 1947. (Druhé vydání publikováno anglicky. 31 fotografií.)
1948 Sudek, Josef: Náš Hrad, Praha, Josef R. Vilímek 1948. (Text Adolf Wenig. Druhé vydání Wenigova textu s 48 fotografiemi.)
1948 Sudek, Josef: Praha, Praha, Svoboda 1948. (Uspořádání textové části Vítězslav Nezval, úvod Arnošt Klíma, grafická úprava a obálka František Muzika. 128 fotografií.)
1949Toulky hudební Prahou, Praha, Orbis 1949. (32 fotografií Josefa Sudka a dalších fotografů.)
1956 Sudek, Josef: Fotografie, Praha, SNKLHU 1956. (Výběr a uspořádání fotografií Josef Sudek, text Lubomír Linhart, verše Vladimíra Holana a Jaroslava Seiferta. 232 fotografií.)
1958 Denkstein, Vladimír & Drobná, Zoroslava & Kybalová, Jana: Lapidarium Národního musea, Praha, SNKLHU 1958. (176 fotografií.)
1958 Masaryková, Anna: Josef Mařatka, Praha, SNKLHU 1958. (Obálka a vazba Vladimír Fuka. 128 fotografií soch, 27 reprodukcí a 24 dokumentárních fotografií.)
1959 Sudek, Josef: Praha panoramatická, Praha, SNKLHU 1959. (Grafická úprava a obálka Otto Rothmayer. 284 panoramatických fotografií, úvodní báseň Jaroslava Seiferta.)
1961 Řezáč, Jan (ed.): Pražské ateliéry, Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1961. (10 fotografických medailonů od Josefa Sudka.)
1961 Sudek, Josef & Poche, Emanuel: Karlův most ve fotografii, Praha, SNKLHU 1961. (Dvě úvodní básně Jaroslava Seiferta. 160 fotografií.)
1963Strnadel, Antonín: Vyhnal jsem ovečky až na Javorníček, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963. (22 fotografií.)
1964 Řezáč, Jan: Sudek, Praha, Artia 1964. (Fotografie vybrali Jan Řezáč a Josef Prošek. 96 fotografií. Text německy, anglicky a francouzsky.)
1964 Berka, Čestmír: Emil Filla. Krajina Českého středohoří, Praha, SNKLU 1964. (5 fotografií.)
1966 Durbaba, Oldřich & Budík, Jan: Hudební výchova, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1966. (Polské vydání Wychowanie Muzyczne vyšlo v roce 1970.)
1967 Bartovský, Václav & Vaníček, Bedřich: Sedm úvah, Praha, Odeon 1967. (S reprodukcemi a fotografiemi Josefa Sudka.)
1969Hostomská, Anna: Hudba a lidé, Praha – Bratislava, Supraphon 1969. (Sudkovo vyprávění na s. 137–142.)
1971Sudek, Josef: Janáček – Hukvaldy, Praha, Supraphon 1971. (Úvodní text a výběr z Janáčkových písemností Jaroslav Šeda. Text česky, německy a anglicky. 124 fotografií.)
1971Great Photographers, Alexandria, Time-Life Books 1971.
1972Fárová, Anna: Současná fotografie v Československu, Praha, Obelisk 1972. (Sudkova fotografie na s. 113.)
1978Bullaty, Sonja & Fárová, Anna: Sudek, New York, Clarkson N. Potter 1978. (Druhé vydání v roce 1986. 76 fotografií.)
1981Nezval, Vítězslav: Pražský chodec. Fotografoval Josef Sudek, Praha, Československý spisovatel 1981. (Doslov Jan Řezáč. 32 fotografií.)
1982Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek, Praha, Panorama 1982. (Výběr fotografií z celoživotního díla. Edice Fotografie – osobnosti. Druhé vydání v roce 1986. 157 fotografií.)
1982Mrázková, Daniela & Remeš, Vladimír: Josef Sudek, Leipzig, Fotokinoverlag 1982. (91 fotografií.)
1983Fárová, Anna: Josef Sudek, Milano, Gruppo Editoriale Fabbri 1983. (57 fotografií.)
1983Mrázková, Daniela & Remeš, Vladimír: Tschechoslowakische Fotografen 1900–1940, Leipzig, VEB Fotokinoverlag 1983. (13 Sudkových fotografií na s. 153–165.)
1984Nezval, Vítězslav: Der Prager Spaziergänger, Berlin, Verlag Volk und Welt 1984. (11 fotografií.)
1985Porter, Allan: Josef Sudek, Zürich, U. Bär Verlag 1985. (Překlad Dieter W. Portmann. 40 fotografií.)
1985Auer, Michele & Michel: Encyclopédie internationale des photographes de 1839 a nos jours, Hermance, Editions Camera Obscura 1985. (1 Sudkova fotografie.)
1985 Mrázková, Daniela: Příběh fotografie, Praha, Mladá fronta 1985. (3 Sudkovy fotografie na s. 54–55.)
1989 Mrázková, Daniela & Remeš, Vladimír: Cesty československé fotografie, Praha, Mladá fronta 1989. (3 Sudkovy fotografie na s. 64–65.)
1990 Fárová, Anna: Josef Sudek. Poet of Prague: A Photographer’s Life, New York, Aperture 1990. (Paralelní vydání Nathan/Francie/, Murray /Velká Británie/, SGM Sigma Union /Spojené státy/, Motta /Itálie/. 128 fotografií.)
1990 Fárová, Anna: Josef Sudek, Paris, Centre National de la Photographie 1990. (Edice Photo Poche, sv. 44. 65 fotografií.)
1992 Sudek, Josef: Praha panoramatická, Praha, Odeon 1992. (1. vydání viz 1959. Doslov napsal a Sudkův životopis sestavil Zdeněk Kirschner. 284 panoramatických fotografií, úvodní báseň Jaroslava Seiferta. Jazykové mutace: anglická, německá, francouzská, španělská a italská.)
1993 Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek, New York, Takarajima Books 1993. (237 fotografií.)
1993 Balajka, Petr (ed.): Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Praha, ASCO 1993. (5 Sudkových fotografií na s. 344–347.)
1994 Heiting, Manfred & Fárová, Anna: Josef Sudek. The Pigment Prints 1947–1954, Los Angeles, Cinubia 1994. (73 fotografií.)
1994 Heiting, Manfred & Fárová, Anna: Josef Sudek. Les tirages pigmentaires 1947–1954, Los Angeles, Cinubia 1994. (73 fotografií.)
1994 Heiting, Manfred & Fárová, Anna: Josef Sudek. Die Pigmentdrucke 1947–1954, Los Angeles, Cinubia 1994. (73 fotografií.)
1994 Řezáč, Jan: Josef Sudek. Slovník místo pamětí, Praha, Artfoto 1994. (37 fotografií a vyprávění Josefa Sudka.)
1995Fárová, Anna: Josef Sudek, Praha, Torst 1995. (369 fotografií.)
1995Evans, Martin Marix (ed.): Contemporary Photographers, Detroit & London, St. James Press 1995. (Neilustrované heslo na s. 1071–1073.)
1996Boček, Jaroslav: Josef Sudek, Břeclav, Moraviapress 1996. (80 fotografií.)
1996Pražáková, Anna Marie: O Sudkovi, Praha, Michal Jůza & Eva Jůzová 1996. (14 Sudkových fotografií.)
1998Lahoda, Vojtěch & Nešlehová, Mahulena & Platovská, Marie & Švácha, Rostislav & Bydžovská, Lenka (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938 (IV/2), Praha, Academia 1998. (3 Sudkovy fotografie na s. 207, 209, 343.)
1998Frizot, Michel: Neue Geschichte der Fotografie, Köln, Könemann Verlagsgesellschaft 1998. (6 Sudkových fotografií na s. 489–493.)
1999Fárová, Anna: Josef Sudek, München, Gina Kehayoff Verlag 1995. (Anglická a německá verze knihy z roku 1995.)
1999Dufek, Antonín (ed.): Josef Sudek. Smutná krajina. Severozápadní Čechy 1957–1962, Litoměřice, Galerie výtvarného umění 1999. (89 fotografií, 2. vydání 2004.)
1999Birgus, Vladimír (ed.): Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Praha, Kant 1999. (8 Sudkových fotografií na s. 136, 160, 169–172, 220.)
1999Birgus, Vladimír (ed.): Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918–1948, Stuttgart, Arnoldsche 1999. (8 Sudkových fotografií na s. 136, 160, 169–172, 220.)
1999Bancroft, Frederic: Josef Sudek [1896–1976]. Into Modernism: Photographs from the 20s and 30s, New York, Salander-O’Reilly Galleries 1999. (44 fotografií.)
1999Birgus, Vladimír & Scheufler, Pavel: Fotografie v českých zemích 1839–1999, Praha, Grada Publishing 1999.
2001Anděl, Jaroslav: Josef Sudek o sobě, Praha, Torst 2001. (Neilustrovaný rozhovor z roku 1976.)
2001Jeffrey, Ian: Josef Sudek, London – New York – Berlin, Phaidon 2001. (55 fotografií.)
2002Fárová, Anna: Josef Sudek, Praha, Torst 2002. (80 fotografií.)
2002 Birgus, Vladimír (ed.): Czech Photographic Avant-Garde 1918–1948, Cambridge – London, The MIT Press 2002. (8 Sudkových fotografií na s. 136, 160, 169–172, 220.)
2003 Koetzle, Hans-Michael (ed.): Das Lexikon der Fotografen 1900 bis heute, München, Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur 2003. (6 Sudkových fotografií na s. 453.)
2004 Dufek, Antonín (ed.): Josef Sudek. Smutná krajina. Severozápadní Čechy 1957–1962, Praha, Kant & Správa Pražského hradu 2004. (2. vydání knihy z roku 1999.)
2005 Anděl, Jaroslav: Nová vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918–1938, Praha, Slovart 2005. (21 Sudkových fotografií.)
2005 Švácha, Rostislav & Platovská, Marie (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1939–1958 (V), Praha, Academia 2005. (2 Sudkovy fotografie na s. 216, 425.)
2006 Dufek, Antonín: The Unknown Josef Sudek / Vintage Prints 1918–1942. Josef Sudek neznámý / Salonní fotografie 1918–1942, Brno–Praha, Moravská galerie & Kant 2006. (74 fotografií.)
2006 Ritter, Dorothea: The Life of Things. The Idea of Still Life in Photography 1840–1985. / Život věcí. Idea zátiší ve fotografii 1840–1985, Praha, Kant 2006. (2 Sudkovy fotografie na s. 7, 194.)
2006 Minx, Aleš & Moucha, Josef: Selected Photographs from the PPF Collection / Výběr ze sbírky fotografií PPF, Praha, PPF 2006. (10 Sudkových fotografií na s. 50–59.)
2007 Švácha, Rostislav & Platovská, Marie (eds.): Dějiny českého výtvarného umění 1958–2000 (VI/1), Praha, Academia 2007. (1 Sudkova fotografie na s. 278.)
2007Sudek, Josef: Okno mého ateliéru, Praha, Torst 2007. (75 fotografií, s textem Anny Fárové)
2007 Sudek Josef: The Window of My Studio, Praha, Torst 2007. (75 fotografií, s textem Anny Fárové)
2007Sudek Josef: Portréty, Praha, Torst 2007. (86 fotografií, s rozhovorem Radima Kopáče s Janem Řezáčem)
2007 Sudek Josef: Portraits, Praha, Torst 2007. (86 fotografií, s rozhovorem Radima Kopáče s Janem Řezáčem)
2008 Sudek Josef: Zátiší, Praha, Torst 2008. (68 fotografií, s textem Jana M. Tomeše)
2008 Sudek Josef: Still Lifes, Praha, Torst 2008. (68 fotografií, s textem Jana M. Tomeše)
Katalogy samostatných výstav Josefa Sudka
1958 Řezáč, Jan: Výstava fotografií Josefa Sudka, Praha, SČVU 1958.
1959 Řezáč, Jan: Josef Sudek, Brno, Dům umění města Brna 1959.
1959 Ruška, Jan: Josef Sudek. Fotografie, Vysoké Mýto, Okresní galerie 1959.
1960 Sivko, Václav: Josef Sudek ve výtvarném umění, Praha, Výstavní síň Fronta 1960.
1961 Skopec, Rudolf: Josef Sudek, Opava, Slezské muzeum 1961.
1961 Kotalík, Jiří: Fotografie Josefa Sudka a kresby Václava Sivka, Osvětová beseda Frenštát pod Radhoštěm 1961.
1962 Toman, Jiří: Výstava fotografií Josefa Sudka, zasloužilého umělce, Pardubice, Kulturní středisko 1962.
1963 Řezáč, Jan: Josef Sudek, Praha, Výstavní síň nakladatelství Československý spisovatel 1963.
1963 Kozel, Dalibor: Josef Sudek. Mostecká krajina, Most, Báňské stavby 1963.
1964 Řezáč, Jan: Výstava J. Sudka, zasloužilého umělce – fotografa, Kolín, Regionální muzeum 1964.
1964 Lakosil, J.: Josef Sudek, Olomouc, Oblastní galerie 1964.
1966 Dvořák, Karel: Josef Sudek, Liberec, Severočeské muzeum 1966.
1976Fárová, Anna: Fotograf Josef Sudek, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1976.
1976Dufek, Antonín: Josef Sudek. Souborná výstava fotografického díla, Brno, Moravská galerie 1976.
1976Lippert, Werner & Tausk, Petr: Josef Sudek, Aachen, Edition Lichttropfen 1976.
1978Tausk, Petr: Josef Sudek 1896–1976, Helsinki, The Photographic Museum of Finland 1978.
1978Formánek, Václav: Josef Sudek a výtvarné dílo, Praha, Národní galerie 1978.
1979Kirschner, Zdeněk: Fotografie z pozůstalosti Josefa Sudka, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1979.
1980Tausk, Petr: Fotografen Josef Sudek. Tjekkoslovakiet, Kobenhavn, Kunstindusrimuseet 1980.
1981Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek / Zahrady, Praha a Liberec, Uměleckoprůmyslové museum Praha a Okresní kulturní středisko Liberec 1981.
1981Dieuzaide, Jean: Josef Sudek, Toulouse, Galerie municipale du Château d’Eau 1981.
1982Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek. Cykly fotografií 2: Praha, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1982.
1983Kirschner, Zdeněk: Fotografie Josefa Sudka a Jana Svobody. Komparace I, Roudnice nad Labem, Oblastní galerie výtvarného umění 1983.
1983Moser, Joann & Kaufmann, James: Saudek / Sudek. Images from Czechoslovakia, Iowa City, The University of Iowa Museum of Art 1983.
1983Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek. Cykly fotografií 1: Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1983.
1984Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek. Cykly fotografií 3: Kouzelná zahrádka, Vzpomínky, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1984.
1985Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek. Cykly fotografií 4: Krajiny, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1985.
1986Kirschner, Zdeněk: Josef Sudek. Cykly fotografií 5: Kontrasty, Labyrinty, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1986.
1986Kirschner, Zdeněk: Jaromír Funke a Josef Sudek – výstava k nedožitým devadesátinám, Praha, Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem 1986.
1989Vojtek, Eduard: Josef Sudek. Fotografie, Nový Jičín, OVM 1989.
1989Hlaváčková, Miroslava: Josef Sudek, sběratel českého moderního umění; dar Boženy Sudkové, Roudnice nad Labem, Oblastní galerie výtvarného umění 1989.
1989Dufek, Antonín: Josef Sudek, Budapest, Műcsarnok 1989.
1995Kirschner, Zdeněk & Mlčoch, Jan: Josef Sudek doma, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 1995.
1996Řezáč, Jan & Mlčoch, Jan (eds.): Růže pro Josefa Sudka 1896–1976, Praha, Správa Pražského hradu ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem 1996.
1996Fárová, Anna: Josef Sudek. Sedmá strana kostky, Klatovy, Galerie Klatovy – Klenová 1996.
1997Dufek, Antonín: Josef Sudek fotografie. Ze sbírek Moravské galerie v Brně, Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny 1997.
1998Řezáč, Jan & Mlčoch, Jan & Kirschner, Zdeněk: Une rose pour Josef Sudek [1896–1976], Musée des Arts Decoratifs de Prague & Snoeck-Ducaju & Zoon 1998.
1998Dufek, Antonín: El silencio de las cosas. Josef Sudek, Barcelona, Fundación “la Caixa” 1998.
1998 Dufek, Antonín: Josef Sudek: Nordböhmen, München, Verlag Walter Storms 1998.
1998 Dufek, Antonín: Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge. Fotografien aus dem Besitz der Moravská galerie, Brünn, Wolfsburg, Kunstmuseum 1998.
1998 Fárová, Anna & Michaels, Barbara L.: Josef Sudek [1896–1976]. An Overview. Sixty Pigment Prints from the Artist’s Estate, New York, Salander-O’Reilly Galleries 1998.
2001 Dufek, Antonín: Josef Sudek. Fotografie 1940–70. Z fotografické sbírky Moravské galerie, Brno, Moravská galerie 2001.
2002 Jůza, Jiří: Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Ostrava, Galerie výtvarného umění 2002.
2002 Mlčoch, Jan: Prague panoramique, Paris, Maison Européenne de la Photographie 2002.
2003 Holma, Maija & Lahoda, Vojtěch (eds.): Josef Sudek. The commercial photography for Družstevní práce, Jyväskylä, Alvar Aalto Museum 2003.
2004 Lahoda, Vojtěch: Filla–Sudek, Praha, Galerie hlavního města Prahy 2004.
2006 Lahoda, Vojtěch: Josef Sudek a / and Družstevní práce, Praha, PPF 2006.
2006 Vlčková, Lucie (ed.): Družstevní práce: Sutnar – Sudek, Praha, Uměleckoprůmyslové museum 2006.
2006 Dufek, Antonín: Josef Sudek. Dialog z cisza / Dialogue with Silence, Warszawa, Zacheta 2006.
Samostatné výstavy Josefa Sudka
1932–34 Josef Sudek, Krásná jizba Družstevní práce, Praha; Bratislava; Chrudim; Jindřichův Hradec
1958 Výstava fotografií Josefa Sudka, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1959Výstava fotografií Josefa Sudka, Fotografický kabinet Domu umění města Brna v Domě pánů z Poděbrad, Brno
1959 Josef Sudek, Fotografie, Okresní galerie, Vysoké Mýto
1961Josef Sudek, Slezské muzeum, Opava
1961Jaroslav Seifert – Josef Sudek. Básníkova Praha, Památník národního písemnictví, Praha
1962 Výstava fotografií Josefa Sudka, zasloužilého umělce, Kulturní středisko Pardubice
1963Josef Sudek, Výstavní síň nakladatelství Československý spisovatel, Praha
1963 Josef Sudek: Mostecká krajina, Rudý koutek Báňských staveb, Most
1964Výstava J. Sudka, zasloužilého umělce – fotografa, Regionální muzeum, Kolín
1964 Fotografie Josef Sudek, Oblastní galerie, Olomouc
1966Josef Sudek, Severočeské muzeum, Liberec; Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlin
1971 Josef Sudek, Bullaty–Lomeo Studio, New York
1972 Josef Sudek, The Neikrug Gallery, New York
1974Josef Sudek. A Retrospective Exhibition, International Museum of Photography, George Eastman House, Rochester, New York
1974 Josef Sudek, Light Gallery, New York
1974 Josef Sudek, Galleria Il Diaframma, Milano
1974Josef Sudek, The Corcoran Gallery of Art, Washington D. C.
1976 Josef Sudek. Souborná vystava fotografického díla, Moravská galerie, Brno; Galerie výtvarného umění, Hodonín
1976 Fotograf Josef Sudek (k umělcovým osmdesátinám), Uměleckoprůmyslové museum, Praha; Oblastní galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem; The Photographer’s Gallery, London
1976 Josef Sudek, Neue Galerie Sammlung Ludwig, Aachen; Museum, Bochum; Kunsthaus, Zürich; Künstlerhaus, Wien
1976 Fotografie Josefa Sudka, Divadlo hudby, Olomouc
1977 Josef Sudek: Beskydy, Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm
1977 Josef Sudek Retrospective, 1896–1976, International Center of Photography, New York; Wien; Gratz
1978 Josef Sudek 1896–1976, The Photographic Museum of Finland, Helsinki
1978 Josef Sudek, Canon Photo Gallery, Geneva
1978 Josef Sudek, Allan Franklin Gallery, Chicago
1979 Fotografie Josefa Sudka z jeho pozůstalosti, kterou darovala UPM umělcova sestra Božena Sudková, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1980Fotografen Josef Sudek, Kunstindusrimuseet, Kobenhavn
1981 Josef Sudek, Parakapas Gallery, New York
1981 Josef Sudek, Daytona Beach Community College Gallery of Fine Arts, Daytona Beach
1981Josef Sudek / Zahrady, Uměleckoprůmyslové museum, Praha; Malá výstavní síň okresního kulturního střediska, Liberec
1981Josef Sudek, Stephen White Gallery, Los Angeles
1981Josef Sudek, Galerie Municipale du Château d’Eau, Toulouse
1982Josef Sudek. 1896–1976, Jacques Baruch Gallery, Chicago
1982 Josef Sudek, Preus fotomuseum, Horten
1982 Josef Sudek. Cykly fotografií 2: Praha, Státní zámek Kozel
1983Josef Sudek. Cykly fotografií 1: Okno mého ateliéru, Moje zahrádka, Zátiší, Poznámky, Portréty, Státní zámek Kozel
1983Saudek / Sudek. Images from Czechoslovakia, The University of Iowa Museum of Art, Iowa City
1983 Fotografie Josefa Sudka a Jana Svobody. Komparace I, Oblastní galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem
1984Josef Sudek. Cykly fotografií 3: Kouzelná zahrádka, Vzpomínky, Státní zámek Kozel
1985Josef Sudek. Cykly fotografií 4: Krajiny, Státní zámek Kozel
1985 Výstava uměleckých fotografií Josefa Sudka, Státní muzeum výtvarného umění A. S. Puškina, Moskva
1986Josef Sudek. Cykly fotografií 5: Kontrasty, Labyrinty, Státní zámek Kozel
1986–87Jaromír Funke a Josef Sudek – výstava k nedožitým devadesátinám, Staroměstská radnice, Praha; Státní zámek Kozel
1988Josef Sudek: Prague, Centre Georges Pompidou, Paris
1988Josef Sudek, Jan Kesner Gallery, Los Angeles
1988Josef Sudek. Fotografien, Fotoforum, Frankfurt am Main
1988Josef Sudek, Museum of Modern Art, San Francisco, Art Institute of Chicago
1989Josef Sudek – Fotografie, Dům kultury ROH, Frenštát pod Radhoštěm
1989Josef Sudek, Műcsarnok, Budapest
1989–90Josef Sudek, sběratel českého moderního umění – dar Boženy Sudkové roudnické galerii, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem; Galerie výtvarného umění, Most; Východočeská galerie, Pardubice
1990–91Josef Sudek. Poet of Prague. Photographs 1921–1976, Burden Gallery Aperture Foundation, New York; Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
1991Josef Sudek intimní, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1992Josef Sudek, Praha panoramatická, Rudolfinum, Praha
1993Josef Sudek Panoramiques, Musée des Beaux-Arts, Nantes
1993–94Josef Sudek. Photographs, Museum of Fine Arts, Houston
1994Josef Sudek. Les tirages pigmentaires 1947–1954, XXVe Rencontres Internationales de la Photographie, Arles
1995Josef Sudek. Die Pigmentdrucke 1947–1954, Kulturstiftung Stadtsparkasse Köln, Köln
1995 Josef Sudek. Rétrospective, Musée de l’Elysée, Lausanne
1995 Josef Sudek: Severní krajina (1957–1962), Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Moravská galerie, Brno
1995 Josef Sudek doma, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
1995Ke knize Josef Sudek (Anna Fárová – Torst 1995), Galerie Václava Špály, Praha
1996Růže pro Josefa Sudka 1896–1976, Letohrádek královny Anny Pražského hradu, Praha
1996Josef Sudek, The Pigment Prints 1947–1954, International Center of Photography, New York; Museum of Art, New Orleans; Watari-um Museum of Contemporary Art, Tokyo
1996Josef Sudek. Sedmá strana kostky, Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
1996Tichý heretik Josef Sudek. Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Moravská galerie, Brno
1996Josef Sudek: Cyklus svatý Vít, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
1996Josef Sudek: Fotografie s rastry, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
1997 Josef Sudek fotografie. Ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
1997Josef Sudek. Nordböhmen. Tote Landschaft, Tschechisches Zentrum, Berlin
1998Josef Sudek [1896–1976]. An Overview. Sixty Pigment Prints from the Artist’s Estate, Salander-O’Reilly Galleries, New York
1998 Sivko / Sudek, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998 Josef Sudek. Nordböhmen. Fotografien von 1940–1970 aus der Mährischen Galerie, Vereinten Versicherungen, München
1998Josef Sudek: Das stille Leben der Dinge. Fotografien aus dem Besitz der Moravská galerie, Brünn, Kunstmuseum Wolfsburg
1998Une rose pour Josef Sudek [1896–1976], Palais des Beaux-Arts, Charleroi
1998–99 El silencio de las cosas. Josef Sudek. Fotografías de los anos 1940–1970 de la colección de la Moravská galerie de Brno, Fundación “la Caixa”, Barcelona; Sala de Exposiciones de la Universidad de Salamanca; Sala San Esteban, Murcia
1999Josef Sudek. Nordbohmen, Galleri Image, Arhus
1999Josef Sudek 1940–1970, Suomen valokuvataiteen museo – The Finnish Museum of Photography, Helsinki
1999 Josef Sudek, Musée Verlaine, Juniville dans les Ardennes
1999 Josef Sudek. Otto Rothmayer, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
2000Josef Sudek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2001Josef Sudek. Fotografie 1940–70. Z fotografické sbírky Moravské galerie, Moravská galerie, Brno
2001Romantik Josef Sudek, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
2001Josef Sudek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2002Svět tance Jiřího Jašky a Josefa Sudka, Dům umění, Ostrava; Muzeum Prostějovska, Prostějov
2002Prague panoramique, Maison Européenne de la Photographie, Paris
2003 The Flash of Design. Josef Sudek and Družstevní práce, Alvar Alto Museum, Jyväskylä
2004 Josef Sudek – reklama, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
2004Filla–Sudek, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha
2004Josef Sudek / The Dance / Tanec, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2004–05 Josef Sudek. Smutná krajina. Severozápadní Čechy 1957–1962, Císařská konírna, Praha
2004Josef Sudek und Družstevní práce, Tschechisches Zentrum, Berlin
2005 Josef Sudek und Družstevní práce, Tschechisches Zentrum, München
2005Josef Sudek. Praha 20. let, Galerie Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového musea, Praha
2006Josef Sudek + Družstevní práce, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2006Josef Sudek & Pavel Vácha – Photographs, ART... on paper. 20th century art books & gallery, Lugano
2006 Josef Sudek’s Photographs from The Art Collection of PPF financial group / Fotografie Josefa Sudka ze sbírky umění finanční skupiny PPF, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2006Josef Sudek. Dialog z cisza / Dialogue with Silence, Zacheta, Warszawa
2006–07 The Unknown Josef Sudek. Vintage Prints 1918–1942 / Josef Sudek neznámý. Salonní fotografie 1918–1942, Moravská galerie, Brno
2007 Josef Sudek’s Photographs from The Art Collection of PPF financial group / Fotografie Josefa Sudka ze sbírky umění finanční skupiny PPF, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2007Jiří Toman a Josef Sudek, Východočeská galerie, Pardubice
Filmy o Josefu Sudkovi
1960 Josef Sudek, režie Přemysl Prokop.
1961Josefu Sudkovi, režie František Kácha.
1963Žít svůj život, režie Ewald Schorm.
1974Fotograf a muzika. Janáčkovské inspirace Josefa Sudka, režie Eva Marie Bergerová.
1981Černobílý svět Josefa Sudka, režie Jan Boněk.
1988A hudba hraje, režie Josef Harvan.
2000Fotograf v zahradě, režie Marie Šandová.
2002Mein Prag. Josef Sudek – Der Poet mit der Kamera, režie Thomas Honickel.